Euskara plana: Iturri kontserbak

Kontserba etxean errotulazioa, arreta zerbiztua, administrazioa... euskaldunduko da.

Arloa
Euskalduntzea
Kokapena
Arroitz (Jurramendi)
Agerraldiaren eginkizuna
Sustatzailea